Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS“ je osnovano 2010. godine, kao neprofitabilna, nepolitička, nevladina organizacija s jedinstvenim ciljem, a to je zaštita studentskih prava svih studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, te kao takvi smo članovi i Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzl, te se i preko krovne studentske organizacije na Univerzitetu u Tuzli borimo za zaštitu studentskih prava.

U periodu od osnovinja do danas, „MEDICUS“ se istakao kao važan faktor u zaštiti studentskih prava i interesa, ali uporedo s tim, članovi studentske organizacije su društveno angažovani. Inicijatori su i realizatori velikog broja projekata od velikog društvenog značaja.

Najznačaniji projekti su Internacionalni kongres studenata i mladih doktora biomedicinskih nauka „MediCon“ na kojem su učešće uzeli studenti i mladi doktori iz 17 država svijeta.

Drugi veliki projekat koji je organizovan u okviru Studentskog vijeća „MEDICUS“ je Tuzla Brain Week u okviru kojeg je ostvarena i saradnja sa međunarodnim organizacijama u čijem je fokusu neuroznanost, a to su DANA Foundation i  FENS- om (Federation of European Neuroscience Societies). Tuzla Brain Week je projekat koji se uspješno organizuje već sedmu godinu uzastopno.

Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „PARALLEL“ je projekat koji je nastao u okviru Tuzla Brain Week – a 2016. godine. Zbog svoje obimnosti, od 2017. godine se organizuje kao zaseban projekat uz podršku i saradnju Specijalne olimpijade BiH, Special Olympics Europe/Euroasia. Projekat organizuju studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ali su uključeni i studenti drugih fakulteta, te se pokukaša kroz multidisciplinaran pristup riješiti problem s kojim se suočavaju osobe s poteškoćama u razvoju.

Ljetna škola reanimacije je program obuke studenata i građana o vještini koja je izuzetno važna prilikom spašava ljudskih života uzrokovanih srčanim zastojem. Program obuke provode licencirani instruktori, a obučeni volonteri dobijaju dobijaju certifikat za savladanu vještinu BLS/AED (Basic Life Suport).

Kroz, sada već desetogodišnje djelovanje, realizovan je i veliki broj jednodnevnih projekata s ciljem promocije zdravlja, ljepših životnih navika, edukacije građana.„MEDICUS“ je aktivno učestvovao i u procesu obezbjeđivanja boljih uslova za učenje i usvajanje nastavnog sadržaja. U proteklom periodu je napravljena nova čitaonica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli isključivo sredstvima Studentskog vijeća „MEDICUS“ prikupljenim od strane sponzora i donatora.

Zbog velikog angažmana studenata i s ciljem promocije istog, pokrenut je i Studentski časopis „PULSUS“. To je časopis koje postojao i u prijeratnom periodu, a čiji su urednici, ali i kreatori cjelokupnog sadržaja, isključivo studenti.

Kao organizacija, Studentsko vijeće „MEDICUS“ je 2015. godine proglašeno najuspječnijom nevladinom organizacijom u BiH od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.